Press Kit

ENGLISH BELOW

„Gosława” – gra VR

„Gosława” to gra VR (rzeczywistości wirtualnej), w perspektywie pierwszoosobowej, o pełnej swobodzie ruchu w ramach sceny, oraz bogatej interakcji z wieloma obiektami.
Gra szeroko wykorzystuje również specjalnie nagrane, aktorskie sekwencje filmowe.

Gracz wchodzi w rolę szeptuchy Gosławy – słowiańskiej uzdrowicielki-zielarki, wykonującej magiczne mikstury na potrzeby mieszkańców pobliskiej wioski.
Istotą gry jest podejmowanie wyborów moralnych.

Gra rozwijana jest w Lublinie, przez zespół twórców, także z Krakowa i Warszawy, zrzeszonych w stowarzyszeniu Kinovo. Projekt wspierany jest przez Lubelski Festiwal Filmowy, Galerię Labirynt i Centrum Kultury w Lublinie, oraz Fundację Lublin GameDev.

Koncepcja gry jest rozwijana przez cały zespół.
Grafika, w tym modelowanie 3D: Olga Skowroń, Sebastian Adamowski, Magda Nowak, Wojciech Pielaszkiewicz.
Programowanie: Mateusz Winiarczyk, Piotr Tór, Grzegorz Perzanowski.
Teksty: Wojciech Olchowski, Tomasz Palak.
Wideo: Wojciech Olchowski, Dagmara Winiarczyk, Sebastian Kwiatek, Marcelina Simian.

Strona projektu – http://goslava.info.

Zespół szczegółowo

 • Sebastian Adamowski – modelowanie 3D,
 • Magdalena Nowak – projektowanie graficzne, modelowanie 3D,
 • Wojciech Olchowski – teksty, nagrania wideo,
 • Tomasz Palak – teksty,
 • Grzegorz Perzanowski – programowanie,
 • Wojciech Pielaszkiewicz –  modelowanie 3D,
 • Olga Skowroń – koncepcja graficzna, projektowanie graficzne,
 • Piotr Tór – programowanie,
 • Mateusz Winiarczyk – programowanie.

„Goslava” – VR Game

„Goslava” is VR (virtual reality) game, in first person perspective and full freedom of movement into the stage, and with reach interaction with the multiple objects.
Game is using extensively especially recorded  full motion video with actors.

Player is acting as a white witch Goslava – Slavs healer-herbalist, preparing magical mixtures for needs of neighborrow villagers.

Essence of the game is taking moral choices.

Game is developed in Lublin, by team of creators, including some from Cracow and Warsaw, gathered in Kinovo association. Project is supported by Lublin Film Festival, Galeria Labirynt and Center for Culture in Lublin, as well Lublin GameDev Foundation.

Concept of the game is developed by all team.
Graphic, including 3D models: Olga Skowroń, Sebastian Adamowski, Magda Nowak, Wojciech Pielaszkiewicz.
Code: Mateusz Winiarczyk, Piotr Tór, Grzegorz Perzanowski.
Texts: Wojciech Olchowski, Tomasz Palak.
Video: Wojciech Olchowski, Dagmara Winiarczyk, Sebastian Kwiatek, Marcelina Simian.

Project website – http://goslava.info.

Team Details

 • Sebastian Adamowski – 3D Models,
 • Magdalena Nowak – Graphic Design, 3D Models,
 • Wojciech Olchowski – Writer, Full Motion Video,
 • Tomasz Palak – Writer,
 • Grzegorz Perzanowski – Coder,
 • Wojciech Pielaszkiewicz – 3D Models,
 • Olga Skowroń – Concept Art, 2D Graphic Design,
 • Piotr Tór – Coder,
 • Mateusz Winiarczyk – Coder.
Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close